Словенский разговорный клуб онлайн


7 июля, 19:15

Sodobna družina
Ali se je v modernem svetu spremenila družina? Ali se razlikujeta slovenska in ruska družina? Kakšne so razlike med družino vaših staršev in starih staršev? Katere oblike družin poznate? Kakšna je vaša? Lahko vam je v pomoč https://www.dobrezgodbe.com/druzina/netipicne-slovens..
Беседу направляет Евгения Шатько.

Встреча состоится на платформе ZOOM. Пишите нам, чтобы получить ссылку для входа на конференцию.