PRAVILNIK O ODRŽANJU NATJECANJA

SLAVENSKI SVIJET OČIMA DJECE
PRAVILNIK
O ODRŽANJU MEĐUNARODNOG STVARALAČKOG NATJECANJA ZA DJECU I STUDENTE SLAVISTIKE U SLAVENSKIM ZEMLJAMA
U ČAST 15. OBLJETNICE FORUMA SLAVENSKIH KULTURA

Centar slavenskih kultura u Moskvi, Forum slavenskih kultura i Federalna državna ustanova kulture Sveruska državna knjižnica strane književnosti Rudomino proglašavaju Međunarodno stvaralačko natjecanje za djecu i studente slavistike u slavenskim zemljama u čast 15. obljetnice Foruma slavenskih kultura. Natjecanje ima cilj upoznati djecu s kulturom slavenskih zemalja i privući je k aktivne stvaralačke djelatnosti, a studentima slavistike pružiti mogućnost da pokažu sposobnosti za književni prijevod. Nakon završetka natjecanja svi sudionici će dobiti pohvalnice, a pobjednicima će se dodijeliti nagrade.

 1. Opće odredbe Natjecanja

1.1. Ovaj Pravilnik o održanju Međunarodnog stvaralačkog natjecanja za djecu i studente slavistike u slavenskim zemljama u čast 15. obljetnice Foruma slavenskih kultura (u daljnjem tekstu: Pravilnik) stanovi postupak održanja natjecanja (u daljnjem tekstu: Natjecanje), njegovu organizacijsku i metodsku podršku, postupak sudjelovanja u Natjecanju i postupak proglašenja pobjednika i dobitnika nagrada.

1.2. Organizatori Natjecanja (u daljnjem tekstu: Organizatori) su Centar slavenskih kultura u Moskvi, Forum slavenskih kultura i Federalna državna ustanova kulture Sveruska državna knjižnica strane književnosti Rudomino uz sudjelovanje veleposlanstava slavenskih zemalja; visokoškolskih ustanova Rusije; Federalne državne ustanove Ruska državna knjižnica; Odsjeka za slavistiku Filozofskog fakulteta sveučilišta u Ljubljani; Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu; Fonda dječje knjige Eurazijski fond dječje knjige i drugih dobrotvornih ustanova.

Natjecanje se održava uz podršku:

 • Ministarstva Kulture Ruske federacije;
 • Federalne agencije za poslove Zajednice neovisnih država, sunarodnjaka, koje žive u inozemstvu, i za međunarodnu suradnju;
 • Predstavništva Rossotrudničestva u Hrvatskoj;
 • Ruskog centra znanosti i kulture u Ljubljani;
 • Zaklade za promicanje rusko-makedonskih odnosa;
 • Autonomne neprofitne organizacije Institut perevoda uz podršku Federalne agencije za tisak i masovne komunikacije Rospečat;
 • Izdavačke kuće Sammit-Kniga;
 • Književnog projekta Ruskaja žiznj;
 • Časopisa Elektronnije pampasi.

Natjecanje je inicijativa Centra slavenskih kultura u Moskvi.

Do 1. veljače 2019. godine izjaviti želju da postanu partneri mogu bilo koje zainteresirane državne i javne organizacije iz svih slavenskih zemalja. Da bi zemlja bila uključena u natjecanje, potreban je nacionalni komitet koji osigura održanje natjecanja u svojoj zemlji u skladu s ovim pravilnikom. U nacionalnom organizacijskom komitetu mogu sudjelovati državljani bilo kojih zemalja naime rezidenti prikladnih zemalja.

1.3. Ovo natjecanje je međunarodno, a zemlje, u kojima se održava, u daljnjem tekstu se zovu Zemlje-sudionice.

1.4. Natječajni zadatak se određuje ovim pravilnikom.

1.5. Sudjelovanje u Natjecanju je besplatno.

 1. Ciljevi i zadaci Natjecanja

2.1. Natjecanje se organizira i održava se u ciljevima privlačenja pozornosti na kulturu i tradicije slavenskih zemalja – sudionica Foruma, također podrške i promicanja mladih i talentiranih književnika, prevoditelja i umjetnika.

2.2. Osnovne zadaci Natjecanja:

  • pretraga i podrška talentirane djece te privlačenje je k aktivnoj stvaralačkoj djelatnosti, koja je povezana sa slavenskim kulturom i umjetnošću;

 

  • upoznati djecu s poviješću i kulturom raznih slavenskih zemalja;

 

  • etički te estetički odgoj djece;

 

  • pretraga i podrška talentiranih i motiviranih književnika te prevoditelja i privlačenje ih k aktivnoj stvaralačkoj djelatnosti;

 

 • pretraga i podrška talentiranih umjetnika i ilustratora te privlačenje ih k aktivnoj stvaralačkoj djelatnosti;
 1. Organizacijsko i informacijsko osiguranje Natjecanja

3.1. U ciljevima rješenja pitanja organizacijskog, regulatornog i metodskog osiguranja Natjecanja osniva se Organizacijski komitet iz predstavnika Organizacija-partnera Natjecanja. Za voditelja se imenuje Centar slavenskih kultura u Moskvi. Svaka od Zemalja-sudionica može dodijeliti promatrača nakon toga, što pošalje odgovarajuće službeno pismo u Centar slavenskih kultura u Moskvi ili u sjedište Foruma slavenskih kultura u Ljubljani.

Za sjedište Natjecanja svi Organizatori i partneri priznaju Centar slavenskih kultura u Moskvi.

3.2. Organizacijski komitet Natjecanja:

  • određuje postupak i termin održavanja Natjecanja;

 

  • utvrđuje natječajni zadatak;

 

  • određuje kvote pobjednika i dobitnika nagrada;

 

  • utvrđuje popis pobjednika i dobitnika nagrada Natjecanja;

 

 • nagrađuje pobjednike i dobitnike nagrade.

3.3. Voditelj Natjecanja:

  • ostvaruje opću koordinaciju organizacijskog i metodskog osiguranja Natjecanja te obradu osobnih podataka sudionika Natjecanja.

 

  • nadgleda postupak i termin održavanja Natjecanja;

 

  • izrađuje natječajni zadatak;

 

  • izrađuje kriterije ocijene napravljenih radova na svim etapama Natjecanja;

 

  • osigurava organiziranje i održanje Natjecanja;

 

  • stvara sastav žirija Natjecanja;

 

  • osigurava slobodan pristup informaciji o postupku održanja Natjecanja, o pobjednicima i dobitnicima nagrada;

 

 • ostvaruje druge funkcije u skladu s ovim pravilnikom.

3.4. Ovlašteni mjesni nacionalni komiteti nadgledaju da pobjednicima i dobitnicima nagrada su osigurane nagrade, nadgledaju narudžbu, čuvanje i evidenciju obrazaca Diploma i Pohvalnica, njihovo ispunjavanje i predaju pobjednicima.

3.5. Informacija o Natjecanju, o postupku sudjelovanja u njemu, o pobjednicima te dobitnicima nagrada je otvorena i objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Centra slavenskih kultura: slavic.libfl.ru, te može biti objavljena na stranicama partnera prema njihovoj želji.

3.6. Organizatori nisu odgovorni za pogrešne informacije o Natjecanju dobivene iz neslužbenih izvora.

 1. Postupak organizacije i održanja Natjecanja

4.1. Natjecanje se održava od 14. siječnja 2019. godine do 24. svibnja 2019. godine u tri etape. Svaka etapa je posebno natjecanje, za koje se formulira poseban natječajni zadatak, određuju se termin i sastav sudionika, biraju se pobjednici. Nakon završetka svake etape Natjecanja Organizatori sakupljuju rezultate i proglašavaju pobjednike.

4.1.1. I. etapa Natjecanja – nacionalna

Na sudjelovanje se pozivaju svi željni u dobi od 7 do uključivo 17 godina. Sudionici imaju za zadatak napisati kratak književni tekst na materinskom jeziku (bajku, priču ili pjesmu) na jednu od tema:

  • Putovanje u slavensku bajku;

 

  • Putovanje u slavensku zemlju;

 

  • Upoznavanje sa poznatom osobom iz slavenskog svijeta;

 

 • Upoznavanje s tradicionalnom kulturom ili obrtom slavenske zemlje.

Ocjenjivanje natječajnih radova se izvršava u trima dobnim kategorijama:

  • od 7 do 9 godina;

 

  • od 10 do 13 godina;

 

 • od 14 do 17 godina.

Nacionalnim organizacijskim komitetima se preporučuje da Sudionicima osiguraju Prostorije za zajedničko pisanje natječajnih radova I. etape 21. veljače 2019. godine, u Međunarodni dan materinskog jezika. Za takve Prostorije se mogu izabrati prostorije škola, fakulteta, ustanova kulture i sl. Nacionalni organizacijski komitet unaprijed objavljuje adrese Prostorija i mjesno vrijeme održavanja I. etape Natjecanja na svojim internetskim stranicama te na stranici slavic.libfl.ru. Ta informacija će također biti objavljena na internetskim stranicama partnera, koji osiguraju održavanje Natjecanja u svojim zemljama, te na stranicama drugih partnera prema njihovoj želji.

Sudionik da bi napisao natječajni rad može u određeni čas doći u jednu od Prostorija, koje nudi Nacionalni organizacijski komiteti ili treba popuniti prijavnicu (vidi Prilog 1) te poslati je zajedno s natječajnim radom na elektronsku adresu slavic@libfl.ru do 28. veljače 2019. godine.

Prijavnica i natječajni rad, koje se šalje na elektronsku adresu, moraju biti izrađeni u formatu RTF. U predmetu e-maila Sudionik treba navesti: Natjecanje Slavenski svijet očima djece – 1 – [Prezime Ime Sudionika].

Od 1. do 10. ožujka 2019. godine žiriji natjecanja ocjenjuju radove Sudionika I. etape. Žiriji sastoje od studenata visokih škola prikladnih slavenskih zemalja.

Od 11. do 15. ožujka 2019. godine Organizacijski komitet objavljuje rezultate I. etape Natjecanja, imena i prezimena pobjednika te natječajne radove pobjednika.

Natječajni radovi I. etape trebaju odgovarati sljedećim uvjetima:

 • književni tekst mora biti izrađen na listu A4 te ne može biti duži od 1800 znakova s prazninama;

4.1.2. II. etapa Natjecanja – sveslavenska

Na sudjelovanje se pozivaju početnici i profesionalni prevoditelji u dobi od 18 do uključivo 30 godina. Sudionici imaju za zadatak prevesti izabrane žirijem radove I. etape na jedan od službenih jezika zemalja-članica FSK.

Prijavnice za sudjelovanje u II. etapi zajedno s natječajnim radovima se primaju od 11. do 31. ožujka 2019. godine.

Od 1. do 10. travnja 2019. godine žiriji natjecanja ocjenjuju radove Sudionika II. etape. Nacionalni žiriji sastoje od profesionalnih prevoditelja, pisaca, filologa-slavista.

Od 11. do 15. travnja 2019. godine Organizatori objavljuju rezultate II. etape Natjecanja, imena i prezimena pobjednika te natječajne radove pobjednika.

Natječajni radovi I. etape trebaju odgovarati sljedećim uvjetima:

 • prijevod mora biti izrađen na listu A4;

Sudionik da bi sudjelovao u II. etapi Natjecanja treba poslati u elektroničkom obliku u formatu RTF na adresu slavic@libfl.ru dva dokumenta:

  1. ispunjenu prijavnicu (vidi Prilog 1);

 

 1. natječajni rad.

U predmetu e-maila treba navesti: Natjecanje Slavenski svijet očima djece – 2 – [Prezime Ime Sudionika].

4.1.3. III. etapa Natjecanja – međunarodna

Na sudjelovanje se pozivaju mladi umjetnici iz svih zemalja svijeta u dobi od 3 do uključivo 17 godina.

Sudionici imaju za zadatak napraviti sliku na temu radova pobjednika I. i II. etapa Natjecanja.

Ocjenjivanje natječajnih radova se izvršava u trima dobnim kategorijama:

  • od 3 do 5 godina

 

  • od 6 do 9 godina;

 

  • od 10 do 13 godina;

 

 • od 14 do 17 godina.

Prijavnice za sudjelovanje u III. etapi zajedno s natječajnim radovima se primaju od 11. travnja do 19. svibnja 2019. godine.

Od 10. do 19. svibnja 2019. godine žiri natjecanja ocjenjuje radove Sudionika III. etape. Od 20. do 24. svibnja 2019. godine Organizatori objavljuju rezultate III. etape Natjecanja, imena i prezimena pobjednika te natječajne radove pobjednika.

Natječajni radovi III. etape trebaju odgovarati sljedećim uvjetima:

  • slika treba biti ručno napravljena u boji na papiru formata A4 u bilo kakvoj tehnici slikarstva ili crtanja;

 

  • ne primaju se radovi, napravljeni u obliku kolaža i aplikacija, kao i radovi, koji su u potpunosti ili djelomično napravljeni pomoću programa za računalno modeliranje i dizajn;

 

  • slika treba biti napravljena bez pomoći roditelja i pedagoga;

 

  • slika treba odgovarati formatu A4 (210×297 mm);

 

 • slika treba biti skenirana i spremljena u elektroničkom obliku u formatu TIFF (600 DPI).

Sudionik da bi sudjelovao u III. etapi Natjecanja treba poslati u elektroničkom obliku na adresu slavic@libfl.ru dva dokumenta:

  1. ispunjenu prijavnicu (vidi Prilog 1) – u formatu RTF;

 

 1. natječajni rad – u formatu TIFF (rezolucija najmanje 600 DPI).

U predmetu e-maila treba navesti: Natjecanje Slavenski svijet očima djece – 3 – [Prezime Ime Sudionika].

4.2. Radovi, napravljeni s prekršajem odredaba ovog Pravilnika, neće biti promotreni.

4.3. Svaki Sudionik može sudjelovati u jednoj ili više etapa Natjecanja ako to dopuštaju dobne granice pojedinih etapa.

Na I. i III. etapu Natjecanja svaki Sudionik može poslati najviše po jednom radu.

Sudionici II. etape mogu poslati od jednog do triju prevoditeljskih radova.

4.4. Sudionik ili jedan od roditelja (zakonskih zastupnika) maloljetnog Sudionika se slaže se s uvjetima natjecanja, koji su navedeni u ovom Pravilniku, ako šalje Natječajni rad na Natjecanje. To znači da je među ostalim suglasan:

  • da književni tekstovi, prijevodi i slike mogu biti objavljeni na korporacijskim internetskim stranicama Organizatora;

 

  • da književni tekstovi, prijevodi i slike mogu biti objavljeni u elektroničkim te tiskanim verzijama medija;

 

  • da književni tekstovi, prijevodi i slike se mogu koristiti za pripreme internih izvještaja Organizatora;

 

 • da književni tekstovi, pijrevodi i slike se mogu koristiti u tiskanim i reklamnim materijalima Organizatora.

4.5. U Natjecanju sudjeluju samo radovi koje je Sudionik napravio sam. U slučaju ustanovljenja prijevare i/ili kršenja autorskih prava svi radovi, koje je predstavio prekršitelj, se uklanjaju s Natjecanja. Prekršitelj se ne dopušta da dalje sudjeluje u Natjecanju. Odluku o ovom pitanju donosi prikladna komisija Natjecanja.

 1. Nagrade natjecanja

5.1. U okvirima Natjecanja se osiguraju nagrade i diplome za pobjednike, pohvalnice za sve sudionike Natjecanja.

5.1.1. Autorima najboljih radova u svakoj od triju dobnih kategorija I. etape, koji će se odlukama nacionalnih žirija u svakoj od zemalja-sudionica Natjecanja priznati pobjednicima, će biti dodijeljene diplome i nagrade.

5.1.2. Autorima najboljih radova II. etape, koji će se odlukama nacionalnih žirija u svakoj od zemalja-sudionica Natjecanja priznati pobjednicima, će biti dodijeljene diplome i nagrade.

5.1.3. Autorima najboljih radova u svakoj od četiriju dobnih kategorija III. etape, koji će se odlukama nacionalnih žirija u svakoj od zemalja-sudionica Natjecanja priznati pobjednicima, će biti dodijeljene diplome i nagrade.

5.1.4. Ostalim sudionicima će biti dodijeljene pohvalnice.

5.1.5. Organizatori i nacionalni žiriji zadržavaju pravo osigurati dodatne nagrade i poklone za uspomenu.

 1. Žiri natjecanja

6.1. Organizacijski komitet Natjecanja utvrđuje sastav žirija Natjecanja.

6.2. U svakoj od Zemalja-sudionica Natjecanja se osniva nacionalni žiri. Zemlje-sudionice pružaju podatke o članovima žirija Voditelju natjecanja.

6.3. Sastav žirija svake etape Natjecanja se može razlikovati ili djelomično se poklapati.

6.4. Žiri treba sastajati najmanje od 5 članova te njihov broj mora biti neparan.

6.5. Žiri ocjenjuje primljene natječajne radove Sudionika Natjecanja i određuje pobjednike.

6.6. Rezultati Natjecanja se unose u protokol, koji potpišu članovi žirija.

 1. Postupak i kriteriji biranja pobjednika i dobitnika nagrada natjecanja

7.1. Kriteriji biranja Pobjednika Natjecanja su udovoljavanje radova kriterijima natjecanja i originalnost izrade.

7.2. Ocjenjivanje radova sudionika Natjecanja te biranje Pobjednika članovi žirija izvršavaju na posebnim poslovnim sastancima.

 1. Javno online glasanje

Na stranicama Centra slavenskih kultura i na stranicama partnera iz Zemalja-sudionica u socijalnim mrežama Instagram, Facebook, VKontakte se dodatno organizira natjecanje prema simpatijama gledaoca.

Pobjednici se biraju prema sumi glasova u svim trima mrežama. Glasanje se održava sukladno određenim u Pravilniku terminima svake od etape te se isto tako registriraju rezultati glasanja: I. etapa – 15. ožujka, II. etapa – 15 travnja, III. etapa – 20 svibnja.

 1. Sakupljanje rezultata natjecanja

9.1. Rezultate svake etape Natjecanja se sakupljuju odvojeno.

9.1.1. Rezultate I. etape Natjecanja trebaju biti sakupljeni do 10. ožujka i objavljeni do 15. ožujka 2019. godine.

9.1.2. Rezultate II. etape Natjecanja trebaju biti sakupljeni do 10. travnja i objavljeni do 15. travnja 2019. godine.

9.1.3. Rezultate III. etape Natjecanja trebaju biti sakupljeni do 19. svibnja i objavljeni do 20. svibnja 2019. godine.

9.2. Rezultate svih etapa se objavljuju na internetskim stranicama i stranicama u socijalnim mrežama Centra slavenskih kultura i na stranicama drugih Organizatora prema njihovoj želji.

 1. Nagrađivanje pobjednika natjecanja

10.1. Dodjeljivanje nagrada i diploma Pobjednicima, pohvalnica Sudionicima natjecanja te poklona za uspomenu od partnera će se izvoditi u vrijeme proslave Dana slavenskog pisma i kulture u Zemljama-sudionicama. Točan datum i vrijeme nagrađivanja će biti dodatno objavljeni.

 1. Pravna informacija

11.1. Autorska prava na slike, književni tekstovi i prijevodi pripadaju njihovim autorima.

11.2. Kada šalju radove na Natjecanje, Sudionici dodjeljuju Organizatorima Natjecanja i oficijelnim Partnerima neekskluzivno pravo na neprofitno objavljenje ovih radova u punom ili djelomičnom obliku u bilo kojim komercijalnim i neprofitnim publikacijama (na internetskim stranicama, u tiskanim i elektroničkim medijima), korištenje u televizijskoj emisiji i drugim medijima s navedenim uz rad imenom (kako ga je Sudionik naveo u prijavnici – vidi Prilog 1).

11.3. Organizatori nisu odgovorni za nastale pri prijenosu i dobivanju prijavnica greške u računalnim sistemima, opremi, softveru, mrežnim programima i druge greške, kvare i probleme uzrokovane čovjekom ili tehnikom.

11.4. Slanjem rada na Natjecanje Sudionik proglašava da je upoznat s ovim Pravilnikom te da je suglasan da se drži postupaka i uvjeta održanja Natjecanja.

 

Prilog 1.

Ispunjava se na računalu. Polja obilježene «*» su obavezna polja.

Prijavnica za sudjelovanje

u međunarodnom stvaralačkom natjecanju za djecu i studente slavistike u slavenskim zemljama Slavenski svijet očima djece u čast 15. obljetnice
Foruma slavenskih kultura

u etapi (ostaviti potrebno)*:

 1. nacionalna – književni tekst;
 2. sveslavenska – prijevod;

III. međunarodna – slika.

 

Upitnik sudionika:

 1. Osobni podaci

Prezime, ime*: _____________________________

Spol*: _____________________________

Datum rođenja*: _____________________________

Prezime, ime jednoga od roditelja (zakonskih zastupnika) [za maloljetne sudionike*]: _____________________________

Fotografija u boji* (molimo da stavite svoju nedavnu sliku):

 

 


Slanjem fotografije se slažete da se koristi s ciljevima informiranja o projektu. Fotografiju možete priložiti k prijavnici kao odvojeni fajl.

 

 1. Podaci za kontakt

Domaća adresa*: _____________________________

Telefon*: _____________________________

Elektronska adresa*: _____________________________

Facebook: _____________________________

VKontakte: _____________________________

Instagram: _____________________________

Drugo: _____________________________

 

 1. Mjesto studiranja

Naziv školske ustanove*: _____________________________

Razred/godina studija*: _____________________________

 

 1. Kako ste saznali o Natjecanju*?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Postupak i uvjete održanja natjecanja

Slanjem prijavnice na Natjecanje potvrđujete da ste se upoznali s Pravilnikom o održanju natjecanja, koji je objavljen na internetskoj stranici Centra slavenskih kultura (slavic.libfl.ru), te da ste suglasni da se držite postupaka i uvjeta održanja Natjecanja.