Чешский разговорный клуб онлайн

17 ноября, 19:00

На ближайшей встрече чешского разговорного клуба поговорим о дружбе. Легко ли вам заводить новых друзей и знакомых? Сколько лет вашей самой долгой дружбе? Что может испортить хорошие отношения? Сохраняете ли вы отношения с друзьями, которые живут далеко? Эти и другие вопросы мы обсудим 17 ноября в 19:00 на платформе Zoom.

Na nejbližším setkání v naši české besedě budeme mluvit o přátelství. Zda si jednoduše uděláte nové přátele a kamarády? Kolik je roků vašemu nejdelšímu přátelství? Co může zkazit dobré vztahy? Zda udržujete styky s kamarády, kteří žijí daleko? Tyto a další otázky projednáme 17. listopadu v 19.00 přes Zoom.

Беседу направляет Сергей Борисов.

Регистрация