Перевод на словенский с хорватского

Перевод 1

Автор оригинала: Habuš, Karla

ČAROBAN SVIJET

Prevod v slovenščino
Čarobni svet
Tri tisoč je let že minilo,
A še živi spomin.
Hiše, gozdovi, jezera
Še hranijo svoje duhove.
Zgodbe o njih govoré se,
Niso še legli v pozabo.
Tu so, med nami –
Poglejmo v to bajko čarobno.
Starček droban tiho ječi na podstrešju.
Ne smeš ga videti, a slišiš ga lahko.
Morda ima rep in rogé,
Hišni škrat vaše domove varuje, v njih sanja.
Modrih lic kakor nebo,
Dolgobradec z očmi kakor krošnja zelenimi,
Nad gozdom bedi in živali varuje
Z levim čevljem na desni nogi
Lešij po stezi vesel poskakuje.
Vodna vila, prelepega glasu kot sirena,
V noči si češe dolge lase.
Ob plesu rusalke mamljivem ti sapa zastane,
In trava ter žito bolj raste na krajih, kjer voda ostane.
Dokler se še pišejo pesmi in govoré zgodbe
Pozabljeni nikdar ostali ne bodo.