Польский разговорный клуб

16 марта, 19:00

Zapraszamy na nowe spotkanie klubu dyskusyjnego! 16 marca o godz. 19:00 rozmawiamy o literaturze. Każdy może opowiedzieć o swojej ulubionej polskiej książce albo polskim autorze. Odkryjmy sobie nawzajem polską literaturę! Proszę przygotować się do spotkania i opowiedzieć, o czym jest książka, dlaczego Panu/Pani się podoba, z jakiej epoki pochodzi (jeśli to jest ważne), jakie jeszcze książki napisał jej autor.

На новой встрече польского разговорного клуба разговариваем о книгах! У каждого участника разговорного клуба будет возможность рассказать остальным о своей любимой польской книге / польском авторе. Пожалуйста, подготовьтесь ко встрече: расскажите нам, о чем эта книга, в какое время она была написана, о чем еще писал ее автор и т.д.

Встреча пройдёт на площадке Центра славянских культур.

Регистрация