«Иностранная литература» рекомендует: Польша

Наши коллеги из журнала «Иностранная литература», подготовившие в июне выпуск, посвящённый литературе Польши, предлагают всем интересующимся польской историей и культурой список наиболее значимых авторов и произведений польской литературы.

В подборке представлен широкий диапазон тем от естественных наук и теологии до художественной литературы, лингвистики и философии. Вся литература распределена равномерно на четыре блока — Средневековая (Николай Коперник, Якуб Паркош, Ян Кохановский), Классическая (Адам Мицкевич, Бореслав Прус, Генрик Сенкевич, Чеслав Милош), современная проза (Станислав Лем) и поэзия (Ян Полковски).

В списке присутствуют как известные русскому и мировому читателю лауреаты Нобелевской премии по литературе (Генрик Сенкевич, Чеслав Милош, Болеслав Прус и другие), так и малоизвестная классическая и современная литература Польши.

Презентация польского выпуска «Иностранной литературы» состоится в нашем Центре 7 июля в 17:00. Информация по ССЫЛКЕ.

Средневековье

Самый знаменитый средневековый автор-поляк – Николай Коперник/ Mikołaj Kopernik (1473-1543), писал еще не на польском языке, а на латыни: «De revolutionibus orbium coelestium»

Первая польская книга появилась в Кракове не позднее 1514 и не раньше 1511 года. Написал эту книгу некий Бернат из Люблина, лекарь и теолог, это был сборник песен и молитв уже на польском языке.

Якуб Паркошовиц или Якуб Паркош/ Jakub Parkoszowic (? – 1455) – первый польский языковед и автор первого трактата о польской орфографии, профессор и ректор Краковской академии, краковский каноник. Он первым написал – правда на латыни – труд о польском алфавите с различными предложениями по обозначению специфических польских звуков, и подытожил выводы стихотворением на польском:

Kto chce pisać doskonale
Język polski i też prawie
Umiej obiecad{ł)o moje,
Którem tak napisał tobie

Ян Кохановский/Jan Kochanowski (1530 – 1584) – первый польский поэт эпохи Возрождения, писавший на польском языке: «Zgoda», «Satyr albo Dziki mąż», «Proporzec albo Hołd pruski», «Psałterz Dawidów», «Pieśni Jana Kochanowskiego. Księgi dwoje», «Szachy».

Классика

Adam Mickiewicz (1798 – 1855) – «Dziady», «Konrada Wallenroda», «Sonety Krymskie», «Pan Tadeusz»

Juliusz Słowacki (1809 – 1849), Zygmunt Krasiński (1812 – 1859) – поэзия

Bolesław Prus (1847 – 1912) – «Lalka», «Faraon», «Dzieci»

Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916) = «Ogniem i mieczem», « Potop», « Pan Wołodyjowski», «Krzyżacy»

Eliza Orzeszkowa (1841 – 1910) – «Publicystyka społeczna. Tom 1-3» (PIW Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021), « Nad Niemnem» (Wydawnictwo Bellona, 2017)

Czesław Miłosz (1911 – 2004) – «Wiersze wszystkie» (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021), « Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 1951–2004» (Wydawnictwo Literackie, 2019)

Современная проза

Józef Wittlin (1896 – 1976) – «Sól ziemi» (Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2012), «Orfeusz w Piekle XX Wieku» (Wydawnictwo Literackie, 2000), «Mój Lwów» (Wydawnictwo: Warstwy, 2015)

Stanisław Vincenz (1888 – 1971) – «Na Wysokiej Połoninie. Prawda starowieku» (Wydawnictwo: Fundacja Pogranicze, 2003)

Bruno Schulz (1892—1942) – «Sklepy cynamonowe», «Sanatorium pod Klepsydrą» (Wydawnictwo: Znak, 2015)

Marek Hłasko (1934 – 1969) – «Piękni dwudziestoletni» (Wydawnictwo Iskry, 2020), «Ósmy dzień tygodnia / Następny do raju» (Wydawnictwo Iskry, 2020), «Pierwszy krok w chmurach. Opowiadania» (Wydawnictwo Iskry, 2019)

Witold Gombrowicz (1904 — 1969) – «Pornografia» (Wydawnictwo Literackie, 2014)

Stanisław Lem (1921 – 2006) – «Solaris» (Wydawnictwo Literackie, 2012), «Niezwyciężony» (Wydawnictwo Literackie, 2015), «Powrót z gwiazd» (Wydawnictwo Literackie, 2016), «Opowieści o pilocie Pirxie» (Wydawnictwo Literackie, 2012) и др.

Andrzej  Stasiuk (1960) – «Biały kruk» (Wydawnictwo Czarne, 2018), «Jadąc do Babadag» (Wydawnictwo Czarne, 2016), «Kucając» (Wydawnictwo Czarne, 2015)

Antoni Libera (1949) – «Madame» (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021), « Godot i jego cień» (PIW Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019)

Dorota Masłowska (1983) – «Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną» (Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2017)

Michał Witkowski (1975) – «Lubiewo» (Znak Literanova, 2021)

Sylwia Chutnik (1979) – «Kieszonkowy atlas kobiet» (Korporacja Halart, 2009), « Mama ma zawsze rację» (Mamania, 2012)

Szczepan Twardoch (1979) – «Morfina» (Wydawnictwo Literackie, 2012), «Wieczny Grunwald. Powieść zza końca czasów» (Wydawnictwo Literackie, 2013), «Pokora» (Wydawnictwo Literackie, 2016)

Krzysztof Zajas – «Oszpicyn» (Wydawnictwo Marginesy, 2017), « Ludzie w nienawiści. Trylogia grobiańska» (Wydawnictwo Sonia Draga, 2014)

Современная поэзия

Janusz Szuber (1947 – 2020) – «Pianie kogutów. Wiersze wybrane» (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008)

Krzysztof Szatrawski (1961) –  «24 godziny  śmierci» (Okolice, Waraszawa 1988), «Poniżej snu» (Olsztyn 1989), «Wiersze graficzne» (Olsztyn 1990), «Tak cicho śpiewa północ» (Olsztyn 1997), «Pieśni miłości i rozstania» (Olsztyn 1999), «Wiek nowy» (Olsztyn 2014), Czas płonących ogrodów (Olsztyn 2017).

Roman Honet – «Antologia nowej poezji polskiej 1990-2000» (Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004), «Rozmowa trwa dalej» (Biuro Literackie, 2016), «Ciche psy» (Biuro Literackie, 2017)

Radosław Jurczak – «Pamięć zewnętrzna» (Biuro Literackie, 2018), «Zakłady holenderskie» (Biuro Literackie, 2020)

Jan Polkowski – «Pandemia i inne plagi» (Instytut Literatury, 2020), « Ani słowa dla niej. Wiersze konieczne» (Universitas, 2021), «Ślady krwi» (Wydawnictwo M, 2013)